Mục lục lập trình Laravel

Laravel là một Open source PHP Framework miễn phí được phát triển bởi Taylor Otwell ra mắt lần đầu vào tháng 6 năm 2011. 

Advertisements

Chuyên đề lập trình CodeIgniter

Hiện nay có khá nhiều Frameworks được xây dựng từ PHP như Zend, Laravel, CakePHP, Codeigniter và mỗi framework có những ưu và nhược điểm khác nhau.