Tổng quan về PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.

Có nhiều lý do khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ này chiếm ưu thế xin nêu ra đây một số lý do cơ bản :

– Mã nguồn mở (open source code)

– Miễn phí, download dễ dàng từ Internet.

– Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết.

– Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ Windows, Linux, Unix

– Rất đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn DBMS, ví dụ như : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhiều hệ thống CSDL thuộc Hệ Điều Hành Unix (Unix dbm) cùng bất cứ DBMS nào có sự hổ trợ cơ chế ODBC (Open Database Connectivity) ví dụ như DB2 của IBM.

1. Cách khai báo PHP:

Cách 1: 

<?php

?>

Cách 2:

<?

?>

Cách 3:

<%

%>

Cách 4:

<scrpt language=”php”>

</script>

Cách 1 là cách viết chính thống của PHP và chuẩn nhất cho mọi phiên bản.
Cách 2 là cách viết rút gọn của PHP, các phiên bản từ 5.2 trở đi có thể gặp lỗi khi viết như thế này.
Cách 3 là cách viết trong ASP nên có thể không được hỗ trợ mạnh mẽ bằng cách chính thống. Tạm chấp nhận được.

2  Cách xuất giá trị PHP

Ta dùng lệnh echo

echo thongtin;
Trong đó: thongtin là 1 chuỗi hoặc biến. Chuỗi có thể chỉ là text hoặc HTML.

VD1:
<?php
echo “Hello, <b> PHP</b>”;
?>
Xuất ra: Hello, PHP

Khi bạn muốn sử dụng thể HTML trong PHP chúng ta chỉ cần đặt nó trong dấu nháy kép (“). Khi phần xuất ra vừa chứa chuỗi và biến thì ta có thể dùng dấu chấm hoặc dấu phẩy để có thể nối chuỗi và biến hoặc chuỗi và chuỗi.

VD2:
<?php
echo “Hello, <b> PHP</b>” . “How are <font color=”red”>you</font>?”;
?>
Xuất ra: Hello, PHPHow are you?
Vì mình không dùng dấu cách nên 2 đoạn nối bị dính vào nhau. Bạn thử nối chuỗi bằng dấu phảy nhé.
Chú ý:
Thẻ HTML chỉ có tác dụng khi được đặt trong 1 chuỗi thì nó mới chạy được. Nếu đặt ngoài 1 chuỗi thì nó sẽ báo lỗi  vì php sẽ không biết cái html này là cái gì cả, nên nó sẽ không chạy được. Thường nếu đặt ở ngoài chuỗi mà nó không có ký hiệu của 1 biến thì nó được coi là 1 hằng mà nó không khai báo giá trị và không nối 1 chuỗi với 1 hằng thì dĩ nhiên là nó sẽ bị lỗi.
Bài tập 1:  Tạo 1 bảng gồm 4 cột và 2 dòng bằng PHP và HTML.

3. Biến trong lập trình PHP

Cách ghi chú thích trong php:
// Nội dung chú thích 1 dòng
/* Nội dung chú thích nhiều dòng
ở đây */

Biến là một loại giá trị có thể thay đổi được, giá trị nào được gán sau cùng thì đó là giá trị cuối cùng của biến.
Cách viết: $tên_biến = số hoặc chuỗi;
VD: $a = 1; $ten= “Aks Mac”;

Tên biến không được bắt đầu là 1 con số.
$123d: không hợp lệ
$a124d: hợp lệ

Biến nội suy: một biến có thể được hiểu trong 1 chuỗi.
<?php
$a = 500;
echo “hello, $a”;
?>
xuất ra: hello, 500
Phương pháp nội suy biến chỉ xảy ra trong trường hợp chuỗi ở trong cặp dấu nháy kép, nếu ở trong dấu nháy đơn thì sẽ không xảy ra.
<?php
$a = 500;
echo “hello, $a”;
echo ‘hello, $a’;
?>
xuất ra: hello, 500 và hello, $a

Bài tập 2:
Viết ứng dụng xuất ra đầy đủ đoạn văn bản sau: Mac’s “$ la tat ca”

– dùng nội suy biến để xuất ra chuỗi trên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s